novosti

Donismo pismo upućeno ministrici

Poštovana Ministrice,   Ova kriza je na najbolji način pokazala mane dosadašnje poljoprivredne politike. Politike koja se deklarativno zasnivala na OPG-ovima a u stvarnosti sve vlade poticale su velike poljoprivredne prizvođače. Hrvatska kao mala zemlja sa nepunih 500.000 hektara oranica nikada nece moći proizvoditi dovoljno hrane za svoje potrebe bez obzira koliko se milijardi kuna […]

Donismo pismo upućeno ministrici Read More »

Znate li što je vjetro-solana ?

Ove godine u listopadu će se navršiti punih deset godina od objave nove tehnologije eksploatacije minerala mora, odnosno proizvodnje morske soli u sustavu vjetro-solane. Na državnoj i međunarodnoj manifestaciji inovacija ARCA pod pokroviteljstvom Ministarstva gospodarstva i Ministarstva znanosti održanoj u Nacionalnoj i Sveučilišnoj biblioteci u Zagrebu vjetro-solana je dobila Zlatnu plaketu kao najbolja inovacija u

Znate li što je vjetro-solana ? Read More »

U PRAVILNICIMA I UREDBAMA BIVŠEG MINISTRA IMA OZBILJNIH ELEMENATA KAZNENOG DJELA

Svima je danas jasno da je bivši ministar donosio pravilnike i uredbe za krška područja sa lošom i tendencioznom namjerom, a što je još važnije, protuzakonito i neusklađeno sa direktivama ZPP-a i EU. Tako je u Pravilniku o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta(NN 55/2019), u stavku 6,članku 8 nezakonito odredio da: Zemljište obraslo šumom, šikarom, makijom,

U PRAVILNICIMA I UREDBAMA BIVŠEG MINISTRA IMA OZBILJNIH ELEMENATA KAZNENOG DJELA Read More »

HOĆE LI REPUBLIKA HRVATSKA POSTATI NACIONALNI PARK ZA BOGATE TURISTE?

Mogli smo pročitati prije par dana u riječkom “Novom Listu” kako je uspješno pušten u prirodu novonabavljeni “ris” iz Rumunjskih Karpata. Vukovi su postali tako uobičajeni dio svakodnevnog života u Gorkom kotaru, Lici i u Dalmatinskoj zagori da se to više i ne tretira kao vijesti dok medvjedi šeću po selima, pa skoro kao domaće

HOĆE LI REPUBLIKA HRVATSKA POSTATI NACIONALNI PARK ZA BOGATE TURISTE? Read More »

CIJELI SVIJET SE OKREĆE EKSTENZIVNOM I EKOLOŠKOM STOČARSTVU

U 2018. godini, 27  država članica EU potrošilo je gotovo 106 milijardi eura za zaštitu okoliša, objavio je Eurostat u svom izviješću. Europska komisija je najavila novo ulaganje u iznosu od 101.2 milijuna eura za najnovije projekte u okviru programa za okoliš i klimatsku politiku (LIFE).Tim će sredstvima poduprijeti 10 velikih projekata u području okoliša

CIJELI SVIJET SE OKREĆE EKSTENZIVNOM I EKOLOŠKOM STOČARSTVU Read More »

HRVATSKOJ HITNO TREBA AGENCIJA ZA GOSPODARENJE KRŠKIM PAŠNJACIMA

Danas se u svijetu prirodnih pašnjačkih resursa smatraju sve nekultivirane površine obrasle travnatim ili  drvenastim biljnim pokrovom a koje se u prvom redu koristi za ispašu domaćih i divljih životinja. Te površine u krškom području obuhvaćaju dvije vrste zemljišta.Jedno je šumsko zemljište obraslo drvećem i visokim grmljem koje izgrađuju sastojine  vazdazelenih i listopadnih šuma,šikara,dračika  te

HRVATSKOJ HITNO TREBA AGENCIJA ZA GOSPODARENJE KRŠKIM PAŠNJACIMA Read More »

ZAŠTO MINISTARSTVO I VLADA IGNORIRAJU POLJOPRIVREDNIKE KRŠKIH PODRUČJA?

Prošli tjedan,ministarstvo poljoprivrede donijelo je odluku o imenovanju povjerenstva za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu. U povjerenstvu nema apsolutno nikoga sa krških područja koja zauzimaju 44% teritorija RH.U najmanju ruku nekorektno.Ovakva politika nije dobra, jer ignorirati poljoprivrednike na području pola države,koji žive i rade u najtežim uvjetima,a ipak jedini imaju

ZAŠTO MINISTARSTVO I VLADA IGNORIRAJU POLJOPRIVREDNIKE KRŠKIH PODRUČJA? Read More »

ČIME SE HVALI MINISTRICA POLJOPRIVREDE U EUROPSKOM PARLAMENTU?!

👉pad poljoprivredne proizvodnje sa 33 milijarde na 15 milijardi kuna 👉od ukupno 3.1 milijuna hektara poljoprivrednog zemljišta,prijavili smo samo 900 000 ha EK za izravna plaćanja 👉najveći smo uvoznici hrane 👉360 milijuna eura uvezemo mesa(pretežno sumnjiva podrijetla) 👉godišnje uvezemo preko 100 000 teladi 👉broj svinja je pao sa 2 milijuna na 700 000 👉proizvodnja mlijeka

ČIME SE HVALI MINISTRICA POLJOPRIVREDE U EUROPSKOM PARLAMENTU?! Read More »

Scroll to Top