o NAMA

Udruga Hrvatski krški pašnjaci

Udruga Hrvatski krški pašnjaci udruga je poljoprivrednika na prostoru krških pašnjaka. Osnovana je 2019. godine s ciljem da pomaže, zastupa, lobira i interesno povezuje učlanjene, zastupljene i udružene poljoprivredne subjekte koji održavaju gospodarske djelatnosti na područjima krških pašnjaka radi njihova daljnjeg poticanja, unapređenja  opsega djelatnosti, podizanja kvalitete njihova djelovanja i doprinosa većoj sinergiji gospodarstava lokalnih sredina te gospodarstva naše zemlje u cjelini.

Provođenjem terenskog rada, održavanjem stručno-tematskih skupova, savjetovanjima i izdavaštvom te suradnjom s državnim institucijama i tijelima, drugim udrugama i znanstvenom zajednicom u Republici Hrvatskoj cilj nam je podići kvalitetu krških pašnjaka, života na njemu i života uz njega u potpunosti poštivajući prirodu koja nas okružuje i koja nam je dana.

Jedna od naših glavnih zadaća bit će i zastupanje afirmativnih i razvojnih ciljeva svih poljoprivrednih subjekata koji obavljaju poljoprivredne djelatnosti na područjima krških pašnjaka u Republici Hrvatskoj.  

Očuvanje bioraznolikosti na krškim pašnjacima, održavanje površina i utjecaj na okoliš naši su strateški ciljevi.

Udruga u strukturi ustroja ima organizirane podružnice koje su formirane  u Karlovačkoj županiji, Ličko-senjskoj županiji, Istarskoj županiji, Primorsko-goranskoj županiji, Zadarskoj županiji, Šibensko-kninskoj županiji, Splitsko-dalmatinskoj županiji i Dubrovačko-neretvanskoj županiji.  Udruga ima ustanovljena tijela za suradnju sa znanstvenom zajednicom.

NAŠA MISIJA

  • razvijanje gospodarske djelatnosti poljoprivrednih subjekata
  • stalno podizanje kvalitete uzgojenih vrsta i mesa na područjima krških pašnjaka
  • zaštita i prirodno održavanje specifičnih područja krških pašnjaka
  • stručno usavršavanje poljoprivrednih subjekata na područjima krških pašnjaka 
  • poticanje poboljšanja i odgovarajuće prilagodbe regulatornog okvira za razvoj stočarstva i poljoprivredne djelatnosti te posebice stvaranje dodatnih potrebnih pogodnosti za razvoj ekološke poljoprivrede proizvodnje na područjima krških pašnjaka
  • promicanje svijesti i prakse održive metode korištenja površina krških pašnjaka i zaštite okoliša
  • jačanje kompetitivne ruralne zajednice s kapacitetima za daljnji razvoj i održivost
  • jačanje ekološke osviještenosti o proizvodnji zdrave vrhunske hrane
  • važnost ostvarivanja dalekosežne vizije poboljšanja ukupnih prehrambenih navika i pozicioniranje Hrvatske kao zemlje visokokvalitetne hrane koja značajno podiže kvalitetu i raznovrsne ponude lokalnog agroturizma te turističke ponude u cjelini 
Scroll to Top