CIJELI SVIJET SE OKREĆE EKSTENZIVNOM I EKOLOŠKOM STOČARSTVU

U 2018. godini, 27  država članica EU potrošilo je gotovo 106 milijardi eura za zaštitu okoliša, objavio je Eurostat u svom izviješću.
Europska komisija je najavila novo ulaganje u iznosu od 101.2 milijuna eura za najnovije projekte u okviru programa za okoliš i klimatsku politiku (LIFE).Tim će sredstvima poduprijeti 10 velikih projekata u području okoliša i klime i tako pomoći Europi u prijelazu na održivo gospodarstvo.

Na zagađenje okoliša uvelike utječe i proizvodnja mesa intenzivnim uzgojem zbog kojeg je koalicija organizacija koje se bave zdravljem, okolišem i zaštitom životinja (TAPA) pozvala Europski parlament na povećanje cijene mesa kako bi amortizirala velike emisije stakleničkih plinova koje stvara takva(intenzivna) stočarska industrija.
Također tvrde da je intenzivni uzgoj mesa glavni izvor raznih bolesti poput raka,pretilosti idr.

Tvrde da takva proizvodnja predstavlja 35% proizvodnje CO2, da sudjeluje sa 17.5% u emisiji stakleničkih plinova a ima i preko 30% udjela u gubitku biološke raznolikosti jer se stoka nalazi u zatvorenim prostorima umjesto na pašnjacima.
Rješenje vide upravo u ekstenzivnom uzgoju i ispaši stokom, jer je to potpuno prirodan i ekološki način uzgoja. U prošlom stoljeću države su poticale izgradnju velikih betonskih zdanja i farmi u kojima se uzgajala stoka što je upotpunosti neprirodno. Mnogi borci za zaštitu životinja danas se protive takvom načinu uzgoja jer tvrde da su životinje pretvorene u biljke, zatvorene u boksovima, bez sunca i mjeseca i da takvo meso nije zdravo za ljudski organizam.

Krška područja su najveći zemljišni prirodni resurs u RH. Tradicionalno se na tim područjima ljudi bave upravo ekstenzivnim uzgojem stoke.Nažalost, opustošena su, zapuštena i devastirana. Doživjela su demografski slom i iseljena su.
Ovo malo ljudi što je ostalo koji se bave stočarstvom izloženi su represiji i animozitetu neshvatljivih razmjera!

Znatnije potpore su počeli dobivati od 2016g. Kao rezultat toga, povećali su poljoprivrednu proizvodnju i broj grla u JRDŽ-u.
Zašto se tako postupa prema jedinom sektoru u poljoprivredi koji ima evidentan rast?
Mnogi naši poljoprivrednici očajnički žele doći do pašnjaka ali im se to ne dozvoljava!
Mnogi od nas se pitamo kome smeta razvoj stočarstva na krškim područjima, i dali se represijom želi onemogućiti domaće stočare u razvoju stočarske proizvodnje, i zašto?

Dali se represijom želi očistiti prostor za neke velike i podobne igrače koji žele zaposjesti površine krških područja i razviti ekstenzivno stočarstvo,budući da je to trend br 1 u svijetu?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top