EKOLOŠKI PROIZVEDENO MESO I MLIJEKO PUNO JE ZDRAVIJE ZA LJUDSKI ORGANIZAM

Međunarodni tim stručnjaka dokazao je da ekološko mlijeko i meso sadržavaju 50% više korisnih omega-3 masnih kiselina od konvencionalno proizvedenih proizvoda Analizirajući podatke iz cijelog svijeta, tim je pregledao 196 radova o mlijeku i 67 radova o mesu i pronašao jasnu razliku između ekološkog i konvencionalnog mlijeka i mesa, pogotovo po pitanju sastava masnih kiselina i

Pročitaj više »

POTREBAN NAM JE ZAOKRET U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI

Uslijed nedostatka jasne vizije i strategije poljoprivredne proizvodnje, Hrvatsku u većini poljoprivrednih grana i kultura karakterizira disperziranost proizvodnje i loš razmještaj skladišno-preradbeno-prerađivačkih kapaciteta. Iz tog razloga nije moguće ostvariti troškovnu efikasnost i ekonomičnost sektora. Osim toga i ekološki otisak je veći od mogućeg i poželjnog. Regionalizacijom proizvodnje omogućilo bi se stvaranje pretpostavki za konkurentnijom i

Pročitaj više »

PRIČA O DALMACIJI, OVCI I PAŠNJAKU

Vjerujem da neki već znaju ovu priču, ali sigurno ima i onih koji nisu imali pojma. Pa ću ispričati. Većinu ljudi Dalmacija asocira na more i kamen, a kad je hrana u pitanju, na slasnu ribu, koju škampu i školjku i kapljicu dobra vina. Međutim, istina je sasvim druga, premda ne i manje slasna. Ali

Pročitaj više »

PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI ZA UREDBU O ZAKUPU ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

ČLANAK 2. STAVAK 1 Odredba glasi: Predmet zakupa je šumsko zemljište koje nije privedeno namjeni, određenoj šumskogospodarskim planovima. Primjedba: Odredba je krajnje neprihvatljiva i štetna jer je na 90% površina u šumskogospodarskim osnovama zabranjeno pašarenje. Prijedlog: Predlažemo da se izradi hitna revizija tih šumskogospodarskih osnova jer su neusklađene sa zakonom o poljoprivrednom zemljištu. Naime, ono

Pročitaj više »

Donismo pismo upućeno ministrici

Poštovana Ministrice,   Ova kriza je na najbolji način pokazala mane dosadašnje poljoprivredne politike. Politike koja se deklarativno zasnivala na OPG-ovima a u stvarnosti sve vlade poticale su velike poljoprivredne prizvođače. Hrvatska kao mala zemlja sa nepunih 500.000 hektara oranica nikada nece moći proizvoditi dovoljno hrane za svoje potrebe bez obzira koliko se milijardi kuna

Pročitaj više »

NEMOJTE DIRATI U MOJ(tovljački) DŽEP !!

Uz velike nedaće bilo koje vrste, a sad je to virus Corona 19, uvjek se pojavi ono najbolje ali i najgore u ljudskoj prirodi. Svjedočimo nezamislivom naporu i angažmanu medicinskog osoblja,policajaca,djelatnika civilne zaštite koji ugrožavajući svoj život odlučno brinu za one koji su u nevolji. Naravno uz takve neimare javljaju se i dežurni sveznalice općeg

Pročitaj više »
Scroll to Top