CIJELI SVIJET SE OKREĆE EKSTENZIVNOM I EKOLOŠKOM STOČARSTVU

U 2018. godini, 27  država članica EU potrošilo je gotovo 106 milijardi eura za zaštitu okoliša, objavio je Eurostat u svom izviješću. Europska komisija je najavila novo ulaganje u iznosu od 101.2 milijuna eura za najnovije projekte u okviru programa za okoliš i klimatsku politiku (LIFE).Tim će sredstvima poduprijeti 10 velikih projekata u području okoliša

Pročitaj više »

Ima li pravo svatko na svoj komad kolača?!

TABLICA USPOREDBE “RAVNOMJERNOSTI”       KRŠKA PODRUČJA KONTINENTALNI DIO POVRŠINA 1 600 000 ha 1 485 000 ha ZASTUPLJENOST U ARKODU 72 000 ha 1 080 000 ha IZRAVNA PLAĆANJA POTPORA 240 000 000 kn 3 100 000 000 kn Ovom tablicom htjeli smo ukazati na potpuno neravnomjeran omjer raspodjele sredstava “Europske Komisije” za

Pročitaj više »

HRVATSKOJ HITNO TREBA AGENCIJA ZA GOSPODARENJE KRŠKIM PAŠNJACIMA

Danas se u svijetu prirodnih pašnjačkih resursa smatraju sve nekultivirane površine obrasle travnatim ili  drvenastim biljnim pokrovom a koje se u prvom redu koristi za ispašu domaćih i divljih životinja. Te površine u krškom području obuhvaćaju dvije vrste zemljišta.Jedno je šumsko zemljište obraslo drvećem i visokim grmljem koje izgrađuju sastojine  vazdazelenih i listopadnih šuma,šikara,dračika  te

Pročitaj više »

ZAŠTO MINISTARSTVO I VLADA IGNORIRAJU POLJOPRIVREDNIKE KRŠKIH PODRUČJA?

Prošli tjedan,ministarstvo poljoprivrede donijelo je odluku o imenovanju povjerenstva za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu. U povjerenstvu nema apsolutno nikoga sa krških područja koja zauzimaju 44% teritorija RH.U najmanju ruku nekorektno.Ovakva politika nije dobra, jer ignorirati poljoprivrednike na području pola države,koji žive i rade u najtežim uvjetima,a ipak jedini imaju

Pročitaj više »
Scroll to Top