NAPASIVANJE I OTKUP STOKE NA KRŠKIM PAŠNJACIMA U STARIJA VREMENA

Malo je ljudi kojima je poznato da se velik broj Primoraca u sjevernoj Dalmaciji i Hrvatskom primorju ne bavi gotovo nikako ribolovom i vinogradarstvom, nego da mu je jedino i isključivo zanimanje stočarstvo po primorskim planinama među kojima se svojom važnošću ističe Velebit, zatim Svilaja, Dinara, Biokovo. Dalmatinci i Primorci zakupljuju u rano ljeto kod

Pročitaj više »

Stanje nacionalnog gospodarstva i poljoprivrede na kraju postojećeg financijskog razdoblja EU-a 2014.-2020.

Tranzicijski učinak dosadašnjeg članstva Republike Hrvatske u Europskoj Uniji na gospodarski razvoj i stanje nije polučio željeni učinak. Osim dijeljenja suvremenih vrijednosti, političkih stečevina materijaliziranih putem općeg mira, stabilnosti i sigurnosti te proklamiranih demokratskih standarda pravne države, ipak na planu većine gospodarskih indikatora, naša zemlja zauzima nedopustivo pretposljednje mjesto u okviru EU-28. Razina BDP-a, stope

Pročitaj više »

KLJUČNI PRIORITETI I NAJVAŽNIJI PROBLEMI AKTUALNOG STANJA U HRVATSKOJ POLJOPRIVREDI NA PODRUČJIMA KRŠKIH PAŠNJAKA – II dio

Ključni prioriteti 2019. – 2020. godine te slijedećeg proračunskog razdoblja 2021. – 2027. godine Uspješna realizacija najvažnijih ciljeva razvoja hrvatske poljoprivrede ovisi u prvom redu o dva čimbenika: o kvalitetno izrađenoj nacionalnoj strategiji razvoja poljoprivrede, koja sadrži stručno, argumentirano i vjerodostojno oblikovanje ključnih prioriteta razvoja i definiranja željenih  ciljeva, detaljno utvrđenih u suradnji s krajnjim

Pročitaj više »

KLJUČNI PRIORITETI I NAJVAŽNIJI PROBLEMI AKTUALNOG STANJA U HRVATSKOJ POLJOPRIVREDI NA PODRUČJIMA KRŠKIH PAŠNJAKA – I dio

I. Stanje i najizraženije teškoće. Prethodna je objava detaljno prezentirala ukupni  broj domaćih životinja svih kategorija po vrstama na područjima krških pašnjaka u Republici Hrvatskoj. No,  radi daljnje elaboracije ponovno ćemo na ovom mjestu prezentirati podatke. Konvergirajući brojke registriranih domaćih životinja,  svih kategorija po vrstama ( stanje na dana 31.prosinaca 2018.), prema utvrđenoj tablici konvergencije

Pročitaj više »

Alarmantni podaci o demografskom stanju u Republici Hrvatskoj

Republika Hrvatska je u 2011. godini imala 4 275 984 stanovnika, dok je u 2017. godini ima 4 105 493 stanovnika. Kontigent radno sposobnog stanovništva  je u značajnom padu. Samo grad Zagreb bilježi porast. Istodobno, stariji radni kontigent, ljudi iznad 55 godina, postaju najbrojnija dobna skupina na tržištu rada. U šest promatranih godina, najvitalniji dio

Pročitaj više »
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly

Scroll to Top