JUČER U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE ODRŽAN SASTANAK NA TEMU KRŠKIH PAŠNJAKA

U prostorijama ministarstva jučer je održan sastanak na kojem su sudjelovali predstavnici Ministarstva poljoprivrede, Hrvatskih šuma i Udruge Hrvatskih krških pašnjaka. Glavna tema sastanka je davanje državnog šumskog zemljišta u zakup u svrhu pašarenja, svima onima koji dugi niz godina posjeduju stoku, a nemaju upisane pašnjake u Arkod sustav. Zbog trenutnih zakonskih propisa koji su aktualni u Hrvatskim šumama, glede davanja u zakup državnog šumskog zemljišta u svrhu pašarenja, na mnoge površine krških pašnjaka nije trenutno moguće objaviti natječaje i ostvariti zakup. Naime,zakup u svrhu pašarenja može se ostvariti na samo čistim površinama na kojima nema niskog raslinja, žbunja, makije i grmolikih izraslina. Također po važećem pravilniku, mogu se dati u zakup površine koje su evidentirane u katastru kao pašnjaci. Po ovakvim kriterijima na području Dalmacije nije moguće dobiti u zakup 90% površina. S obzirom na velik broj poljoprivrednika koji nemaju ni jednog hektara u zakupu, Ministarstvo poljoprivrede odlučilo je da Hrvatske šume do kraja godine naprave reviziju šumsko gospodarskih osnova i pašnjačkih površina. Također će se izraditi novi pravilnik o davanju šumskog zemljišta u zakup gdje će se bitno promijeniti postojeće odredbe koje to onemogućuju. Ukazali smo na potrebu mijenjanja cijene zakupa koja bi ubuduće trebala biti regulirana visinom koeficienta prihvatljivosti pašnjaka. Zbog suženih zakonskih mogućnosti, zbog malog broja površina i zbog povoljnije cijene zakupa, odlučeno je da se novi natječaji prolongiraju sve dok Hrvatske šume ne naprave sve potrebne pravne radnje kako bi se stekli zakonski uvjeti za oglašavanja novih natječaja. Rok do kojeg su se Hrvatske šume obvezale izrealizirati sve to je 31.12.2019. godine. U razdoblju od 1.10-31.12. ove godine, oglasit će se javni poziv svim poljoprivrednicima da se prijave kao zainteresirane stranke za zakup sumskog zemljišta. Dana 02.01.2020.  bit će objavljen javni natječaj o zakupu šumskog zemljišta koji bi trebao biti izrealiziran do 11.05.2020. kako bi poljoprivrednici mogli na vrijeme prijaviti te površine u zahtjevu za potporu kod Apprrr-a.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top