AGONIJA POLJOPRIVREDNIKA NA KRŠKIM PAŠNJACIMA SE NASTAVLJA

Ministarstvo poljoprivrede otvorilo je novo savjetovanje s javnošću. Tema savjetovanja je prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta.
Kako objašnjavaju samo se pomiče datum dostave dokaza o vlasništvu ili posjedu zemljišta koje je upisano u Arkod bez pravno valjane dokumentacije. Predložen je rok za dostavu dokaza do 31.12.2020. odnosno do kraja tekućeg ZPP programskog razdoblja.
Ovo je samo produljenje agonije za poljoprivrednike, jer svi znamo da se u godinu dana ne mogu riješiti sudski postupci i imovinsko pravni odnosi. Ovo što radi Ministarstvo potpuno je u suprotnosti uredbama EK, a i protuzakonito je.
Neshvatljivo je zašto ministarstvo i dalje štiti protuzakinit i protuustavan Pravilnik.
Naš odvjetnički ured je dana 13.5.2019. izradio pravnu analizu Pravilnika koju smo predali na Vladu RH i u Ministarstvo poljoprivrede 15.07.2019. sa zahtjevom da se sporne i protuzakonite odredbe Pravilnika promjene. Analizu pravilnika možete pronaći na našoj web stranici www.hrvatskikrskipasnjaci.com
Žalosti nas što Ministarstvo uopće nije razmotrilo naše zahtjeve za izmjenama i dopunama pravilnika.
Jako bitnim je spomenuti da se uopće nema namjeru promjeniti potpuno netočnu definiciju krškog pašnjaka koji je definiran kao otvoreni trajni travnjak, a to nipošto nije.
Ukazali smo i na odredbu Pravilnika stavak 6.članak 8. koji je u suprotnosti sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu.
ZPZ objavljen je u NN dana 01.03.2018. određuje u članku 3, što se smatra poljoprivrednim zemljištem.
Odredbom stavka 6.članka 8 Pravilnika određuje se:
“Zemljište obraslo šumom,šikarom,degradacijskim razvojnim stadijima šumskih sastojina, makijom, garigom, šibljacima i sličnom drvenastom vegetacijom, na kojem nije moguć prohod klasičnim poljoprivrednim strojevima….nije poljoprivredno zemljište i ne može se upisati u ARKOD”.
Po ovome – cijela Dalmacija se ne može upisati u Arkod!
Uvjeti upisa parcele u Arkod omogućavanjem prohoda klasičnim poljoprivrednim strojem je notorno, jer na krškom pašnjaku nije moguće osigurati pristup klasičnim poljoprivrednim strojem.
Ovakvo definirana odredba je u suprotnosti s temeljnom definicijom krškog pašnjaka. Krškim pašnjacima se nikada nije moglo pristupiti klasičnim poljoprivrednim strojevima, stoga je odredbu potrebno potpuno izmjeniti kako bi se njome uvažile specifičnosti krških pašnjaka i omogućila njihova zaštita i očuvanje eko-sustava te bioraznolikosti.
Na krškom reljefu nisu dozvoljeni nikakvi antropogeni zahvati.
Dakle, Pravilnik kao podzakonski akt protivno ZPU određuje da određena zemljišta nisu poljoprivredna zemljišta i da se ne mogu upisati u ARKOD, iako za ispašu stoke na krškim pašnjacima nije potrebno osigurati na te pašnjake pristup klasičnim poljoprivrednim strojem.
Citirana odredba je u suprotnosti s pravilima struke, jer je notorno da se zemljiste obraslo šumom, šikarom, makijom, garicima ne može koristiti za ispašu stoke.
Osobito se ukazuje da u Dalmaciji, a i u Lici je prisutan ogroman broj površina koje bi se mogle po postojećem Pravilniku definirati kao nepoljoprivredne površine koje se ne mogu upisati u Arkod. Područje Dalmacije i Like je od pamtivjeka bio stočarski kraj.Samo u Dalmaciji je nekoć bilo prisutno 2 milijuna ovaca.
Ovo je udar na tradiciju,na egzistenciju ljudi na ovim područjima.
Ovo je nemilosrdan pohod na uništenje ljudi sa ovih područja u režiji bivšeg ministra koji je zloupotrebio svoj položaj, ovlasti i državne institucije kako bi svoj naum proveo u djelo.
Boriti ćemo se protiv toga svim pravnim sredstvima,sve dok pravda i zakon ne budu zadovoljeni!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top