DO KADA ĆE HRVATSKI POLITIČARI ZANEMARIVATI VLASTITE POLJOPRIVREDNIKE

Republika Hrvatska je sastavni dio Zajedničke poljoprivredne politike Europske Unije. Glavni cilj te politike jest pomoći Europskim poljoprivrednicima da udovolje potrebama 500 milijuna građana, a zadatak joj je omogućiti im pristojan život te jamčiti ustaljenu i sigurnu opskrbu hranom po cijeni prihvatljivoj za potrošače.
Hrvatska nažalost, nije dio te politike, posebice u onom djelu koji jamči dostatnost u proizvodnji hrane po prihvatljivim cijenama za potrošače ,a to su svi građani RH i osiguranju pristojnog života od vlastitog rada poljoprivrednicima. Porazni su rezultati u Hrvatskoj poljoprivredi, drastičan pad proizvodnje u svim sektorima, uvoz cvjeta, poljoprivrednici u očaju. Daljnji cilj Europske zajedničke poljoprivredne politike je osigurati opstanak poljoprivrednika na ruralnim područjima i omogućiti im što bolje uvjete za rad i proizvodnju.
Kod nas je nažalost na snazi represivna, nemilosrdna i uništavajuća politika naspram vlastitih poljoprivrednika. Na snazi je kažnjavanje, oduzimanje što više sredstava poljoprivrednicima koje im daje Europska komisija oduzimanje zakonom stečenih prava, opstruiranje i kompliciranje dobivanja i povlačenja sredstava iz EU fondova kroz razne mjere. Na snazi su štetni pravilnici i uredbe koji onemogućavaju bilo kakvu sigurnost i bilo kakvo ozbiljnije bavljenje poljoprivredom i poljoprivrednom proizvodnjom, poput Zakona o poljoprivrednom zemljištu zbog kojeg su se bombe počele bacati. Zatim pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta uslijed kojeg će se nakon 31.12 brisati 340 000 ha iz Arkod sustava. Tu je i štetna uredba o davanju u zakup šumskog zemljišta koja onemogućava bilo kakvo bavljenje stočarstvom na području krških pašnjaka.
Ministarstvo poljoprivrede već četiri godine nije odobrilo programe raspolaganja državnim zemljištem jedinicama lokalne samouprave.Do sada je 410 JLS podnijelo zahtjev za suglasnost a vise od 50% ih još uvijek je u obradi. Zašto?!
Zbog toga što im nije cilj davati zemljište u zakupe jer novo upisane površine nisu dogovorene sa EK za izravna plaćanja. Dogovoreno je za plaćanje 90 000 ha, a sve što se upiše preko toga trebala bi RH isplaćivati svojim sredstvima. Daljnje onemogućavanje davanja na raspolaganje državnog zemljišta je taj što se ministarstvo sjetilo zajedno sa Hrvatskim šumama i Hrvatskim vodama da sve ono što se nalazi u šumsko-gospodarskoj i vodno-gospodarskoj osnovi ne može biti u planu raspolaganja državnim zemljištem. Ovakva politika opstruira razvoj poljoprivrede u Republici Hrvatskoj i onemogućava stavljanje u funkciju mnogih zapuštenih poljoprivrednih površina.Ova Vlada niti ne pomišlja da prijavi znatniji broj površina EK za izravna plaćanja.
Žalosno je što nitko ni iz oporbe to ne traži niti se zalaže da se nešto napravi po tom pitanju.
Izgleda da su svi u dogovoru,potpuno složni da im poljoprivrednici nisu niti malo bitni, a da je poljoprivreda prepuštena sama sebi,bez jasne strategije i razvoja,svjesno i ciljano onemogućavajući poljoprivrednicima povećanje financijske omotnice u idućem referentnom razdoblju.
Jedna ozbiljna država koja imalo misli proizvoditi,ne može niti smije sebi dozvoliti da u oba referentna razdoblja prijavi samo 1/3 poljoprivrednog zemljišta EK za izravna plaćanja.
Nažalost,političari očito imaju druge ciljeve i prioritete pa ih poljoprivreda i poljoprivrednici ne zanimaju ni najmanje!!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top