Obavijest – predana dokumentacija

Ovlašteni predstavnici udruge “Hrvatski krški pašnjaci” i udruge Život zajedno sa još 5 županijskih udruga predali su u ponedjeljak, 15. srpnja 2019. godine nadležnim državnim institicijama Republike Hrvatske dokumente koji sadrže prijedloge za izmjene i dopune važnih podzakonskih akata u sklopu regulatornog okvira koji se odnosi na poljoprivredu.

U uredu Vlade Republike Hrvatske predan je i urudžbiran Prijedlog za izmjene i dopune Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta ( NN 54/2019 )  i Uredbe o u zakupu šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (NN/55/2019).

O urudžbiranim dokumentima u uredu Vlade Republike Hrvatske,  posebno su obaviješteni Odbor za poljoprivredu Hrvatskog Sabora i Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske.

Udruga očekuje pokretanje odgovarajućih postupaka od strane državnih tijela i ozbiljnu analizu dostavljenih prijedloga radi donošenja pravilnih i prihvatljivih podzakonskih akata  u smislu nužnog poboljšanja stanja u  poljoprivredi.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top