DOSADAŠNJE RAZDOBLJE I MOGUĆE DALJNJE TEŠKOĆE U POLJOPRIVREDI

Inflaciju tendencioznih odnosno euforičnih  izjašnjavanja o ogromnim benefitima i neto financijskim koristima članstva u EU, koji rezultiraju  velikim količinama dostupnih sredstava za nacionalnu  poljoprivredu, realno stanje stvari svakodnevno uvelike i konstantno demantira.
Transformacijski učinak članstva naše zemlju u EU na stanje gospodarske razvijenosti te  dostizanje prosjeka razine BDP-a EU-28, je vrlo loš i nezadovljavajući.  Nalazimo se,  prema istim indikatorima na 27. mjestu u okviru svih promatranih članica EU-a.
Realne sudbine naših poljoprivrednika, izložene mnogim restrikcijama, ograničenjima i sužavanju mogućnosti, najvjerodostojniji su pokazatelj lošeg stanja koje ide prema gorem.
Volumen ukupne vrijednosti i statistički indikatori nacionalne  poljoprivredne proizvodnje godinama su u konstantnom padu,. Isti potvrđuju zabrinjavajuće ocjene i prognoze vodećih znanstvenika  i ukazuju na nimalo optimističku tendenciju kroz daljnju financijsku perspektivu.
Omjer ukupnog poljoprivrednog zemljišta u Republici Hrvatskoj u odnosu na ukupne poljoprivredne parcele evidentirane u Arkod sustav, opseg financijske omotnice za “hrvatsku poljoprivredu”, neodgovarajući regulatorni okvir izložen stalnim promjenama,
izražavaju brojne nedostatke i čine ključna obilježja financijskog razdoblja koje je pri završetku.
Ključni problemi:
I.
Republika Hrvatska ima oko 3 milijuna ha poljoprivrednog zemljišta, pri tome je u arkod sustavu evidentirano oko 1,16 milijuna ha,
II.
Unatoč ranijem produljenju referentnog razdoblja za upis i prijavu poljoprivrednih površina, učinjeno je nedovoljno, što za posljedicu ima svojedobno utvrđen financijski okvir za izravna plaćanja i mjere odnosno ukupne potpore nacionalnoj poljoprivredi,
III.
Nacionalni regulatorni okvir je u bitnim elementima neprilagođen stvarnom stanju stvari i izložen prečestim promjenama. Tijekom 2015.g.  i dalje,  u četiri je navrata mijenjan Pravilnik o provedbi programa izravne potpore i IAKS mjera ruralnog razvoja. Izmjene su izvršene i putem ranije Uredbe o načinima i kriterijima za davanje u zakup šumskog zemljišta. Najnoviji podzakonski akti; Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta i Uredba o zakupu šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, dodatno pogoršavaju određena pitanja i umjesto poticajnog aspekta, navedeni akti dodatno ograničavaju ili otežavaju mogućnosti.
IV.
Osobitu pozornost zaokuplja problematika i mjesto poljoprivredne djelatnosti na područjima krških pašnjaka. U mnogim se aspektima ovdje ocrtavaju dodatne teškoće i nagovještaji daljnjih
negativnih posljedica kao izravnih utjecaja prethodno uvjetovanih čimbenika. Ovo se pitanje nipošto ne smije podcijeniti.
Udruga “Hrvatski krški pašnjaci” će u narednom razdoblju, u suradnji s drugim udrugama, organizirati širu i odgovarajuću javnu raspravu o ovim pitanjima.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top