Održana sjednica Upravnog odbora

Sinoć je u Drnišu održana sjednica Upravnog odbora udruge “Hrvatski krški pašnjaci” u  proširenom sastavu. Sjednici su sudjelovali i određeni osnivači udruge.

Ova tematska sjednica je bila posvećena razmatranju određenih podzakonskih akata, kao najnovijih propisa u sklopu važećeg regulatornog okvira koji se odnosi na poljoprivredu.

U tom smislu, predmetom detaljne  analize i pojedinačne  rasprave bi su Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta ( NN 54/2019 )  i Uredba o davanju u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske ( NN 55/2019 ).

Uočene su brojne odredbe koje predstavljaju dodatno suženje mogućnosti ili daljnje ograničavanje poljoprivrednika u obavljanju poljoprivredne djelatnosti na područjima krških pašnjaka. Isto tako, prepoznate su određene štetne i neprihvatljive odredbe koje sasvim otežavaju ili onemogućavaju pristup slobodnim površinama zemljišta krških pašnjaka mladim i novim poljoprivrednicim.

Slijedom istoga, zabrinjavaju odredbe u okviru istih akata, koje su nelogične, proizvoljne i nesukladne stvarnom stanju na terenu i stvarna praksa,  u ovom sektoru poljoprivrede ih iskustveno dokazano opovrgava.

Analiza istih akata je rezultirala zaključkom i jednoglasnom odlukom da se pristupi pokretanju postupka za izmjene i dopune Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta i Uredbe o davanju u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.

Udruga će temeljem odluke ovlaštenih tijela, vlastite Prijedloge za izmjene i dopune istih podzakonskih akata uputiti Vladi Republike Hrvatske. O tome će biti obaviješteno Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske i Odbor za poljoprivredu Hrvatskog sabora.

Integralni tekst dokumenata uz konkretna obrazloženje će biti dostupan općoj javnosti i predočen znanstvenoj zajednici.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top