Uncategorized

EKOLOŠKI PROIZVEDENO MESO I MLIJEKO PUNO JE ZDRAVIJE ZA LJUDSKI ORGANIZAM

Međunarodni tim stručnjaka dokazao je da ekološko mlijeko i meso sadržavaju 50% više korisnih omega-3 masnih kiselina od konvencionalno proizvedenih proizvoda Analizirajući podatke iz cijelog svijeta, tim je pregledao 196 radova o mlijeku i 67 radova o mesu i pronašao jasnu razliku između ekološkog i konvencionalnog mlijeka i mesa, pogotovo po pitanju sastava masnih kiselina i […]

EKOLOŠKI PROIZVEDENO MESO I MLIJEKO PUNO JE ZDRAVIJE ZA LJUDSKI ORGANIZAM Read More »

POTREBAN NAM JE ZAOKRET U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI

Uslijed nedostatka jasne vizije i strategije poljoprivredne proizvodnje, Hrvatsku u većini poljoprivrednih grana i kultura karakterizira disperziranost proizvodnje i loš razmještaj skladišno-preradbeno-prerađivačkih kapaciteta. Iz tog razloga nije moguće ostvariti troškovnu efikasnost i ekonomičnost sektora. Osim toga i ekološki otisak je veći od mogućeg i poželjnog. Regionalizacijom proizvodnje omogućilo bi se stvaranje pretpostavki za konkurentnijom i

POTREBAN NAM JE ZAOKRET U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI Read More »

PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI ZA UREDBU O ZAKUPU ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

ČLANAK 2. STAVAK 1 Odredba glasi: Predmet zakupa je šumsko zemljište koje nije privedeno namjeni, određenoj šumskogospodarskim planovima. Primjedba: Odredba je krajnje neprihvatljiva i štetna jer je na 90% površina u šumskogospodarskim osnovama zabranjeno pašarenje. Prijedlog: Predlažemo da se izradi hitna revizija tih šumskogospodarskih osnova jer su neusklađene sa zakonom o poljoprivrednom zemljištu. Naime, ono

PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI ZA UREDBU O ZAKUPU ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE Read More »

ŽURNI I SLUŽBENI PRIJEDLOZI ZA PRAVILNIK O UREĐIVANJU ŠUMA

Krški pašnjaci su naše antropološko naslijeđe na kojima se ekstenzivnim načinom uzgajala stoka. U svrhu očuvanja i daljnjeg razvoja stočarstva na krškim pašnjacima predlažemo poduzimanje slijedećih koraka: Osnivanje Agencije za gospodarenje krškim pašnjacima u koju bi trebali biti uključeni predstavnici Ministarstva poljoprivrede, predstavnici Ministarstva zaštite okoliša i energetike, predstavnici Hrvatskih šuma, znanstvena zajednica i poljoprivrednici

ŽURNI I SLUŽBENI PRIJEDLOZI ZA PRAVILNIK O UREĐIVANJU ŠUMA Read More »

HOĆE LI REPUBLIKA HRVATSKA POSTATI NACIONALNI PARK ZA BOGATE TURISTE?

Mogli smo pročitati prije par dana u riječkom “Novom Listu” kako je uspješno pušten u prirodu novonabavljeni “ris” iz Rumunjskih Karpata. Vukovi su postali tako uobičajeni dio svakodnevnog života u Gorkom kotaru, Lici i u Dalmatinskoj zagori da se to više i ne tretira kao vijesti dok medvjedi šeću po selima, pa skoro kao domaće

HOĆE LI REPUBLIKA HRVATSKA POSTATI NACIONALNI PARK ZA BOGATE TURISTE? Read More »

Scroll to Top