KANCEROGENI GLIFOSAT MINISTARSTVO NE ŽELI ZABRANITI?!

Nedavno je ministrica poljoprivrede Marija Vučković izjavila da se u Hrvatskoj za sada neće zabraniti upotreba glifosata opasnog herbicida koji se upotrebljava u borbi protiv korova,izjavivši da istraživanja nisu dokazala kancerogenost te tvari.
Ministricu demantira izjava Međunarodne agencije za istraživanja raka koja je još 2015 g uvrstila glifosat u kategoriju tvari koje su kancerogene za čovjeka.
Nadalje, Donji dom Austrijskog parlamenta izglasao je u srpnju ove godine zakon kojim se zabranjuje uporaba herbicida glifosat.
Presuda Američkog suda od ove godine kojom je dokazano  da je jednom Amerikancu upravo glifosat prouzročio rak,baca sasvim novo svjetlo na primjenu toga herbicida u poljoprivredi.
Glifosat je jedan od najprodavanijih herbicida u svijetu i jedan od najčešće upotrebljavanih u Europi.Koristi se posebno kod širokolisnih korova koji su zapravo ekološki kompetitori žitaricama.
MONSATO ga je plasirao na tržiste 1974. pod trgovačkim imenom ROUNDUP, a prava intelektualnog vlasništva istekla su 2000.
Hrvatska bi se trebala zaštititi od bilo kakvih štetnih herbicida koji, dokazano, uništavaju zdravlje i ljudske živote. Nacionalni interes bi nam trebao biti da zaštitimo svoje građane i poljoprivrednike.
Trebamo iskoristiti naše prirodne resurse,strateški cilj bi nam trebao biti da nam naš seljak proizvodi kvalitetnu i zdravu hranu te takvu strategiju pretvoriti u našu prednost.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top