Proteklih dana ministarstvo poljoprivrede objavilo je da je izrađen nacrt nacionalne strategije za ruralni razvoj. Strategija je plaćena 2.5 milijuna eura.!!!!

Jako smo zainteresirani za sadržaj iste jer nam nije jasno kako se može naručivati nacionalna strategija od Svjetske banke a ne znamo koji su nam stvarni ciljevi, potrebe i prioriteti.

Mnogo se govori o ruralnom razvoju i povlačenju sredstava iz EU fondova, a ustvari najgora smo zemlja članica po tom pitanju.

Trebamo se suočiti sa činjenicama koje su nam katastrofalne. Pad proizvodnje u svim segmentima,225 općina čeka na suglasnost ministarstva za davanje državne zemlje u zakup, još nije produžen moratorij na prodaju zemlje strancima….itd…

Od ukupnih 3 milijuna hektara poljoprivrednog zemljišta, imamo samo 1.154 000 ha upisanih u arkod sustav(samo 1/3).

Slabo je izpregovarana financijska omotnica za razdoblje 2014-2020.Dogovorena je fiksna omotnica od 3.3 milijarde kuna bez mogućnosti povećanja.

Da se je potrudilo upisati sve poljoprivredno zemljište u arkod sustav, Republika Hrvatska bi dobivala još dodatnih 8 milijardi kuna godišnje za direktna plaćanja u poljoprivredi. Tko je uskratio Republiku Hrvatsku za ta sredstva????

Postojala je mogućnost povećanja omotnice za 5% godišnje ali povećanje nitko nije tražio.

Što je još najgore, financijska omotnica za iduće referentno razdoblje će biti umanjena za 26%.

Dali smo naručivali nacionalnu strategiju da se bazira na umanjenju poljoprivredne djelatnosti??

Što smo naručili i što zaista dobivamo tom famoznom nacionalnom strategijom???…Umanjenje potpora za 26%!!!!!!

Bilo bi kudikamo bolje da su našu nacionalnu strategiju izradili naši stručnjaci za ruralni razvoj i da su se sagledale sve relevantne činjenice i određeni i bitni parametri.

Nacionalna strategija bi trebala obuhvatiti stvarne potrebe poljoprivrednika i pratiti njihov razvoj, stvarne potrebe i povećanje poljoprivrednih djelatnosti.

Trebalo je za prioritetni cilj imati upis preostalog poljoprivrednog zemljišta u arkod sustav (skoro 2 milijuna hektara) i istog dati poljoprivrednicima da ga stave u funkciju. Također, izlobirati kod Europske komisije da nam za novoupisane površine isplati pripadajuće potpore.

Ako uzmemo u obzir samo krške pašnjake koji zauzimaju 44% ukupnog teritorija Republike Hrvatske, samo oni imaju 1.5 milijun hektara poljoprivrednog zemljišta. Od toga je upisano u arkod samo 72 400ha,sto je samo 6% zastupljenosti od ukupnog arkoda RH.

Ogroman prostor i potencijal ovih područja se ostavlja bez ikakve budućnosti ovakvom poljoprivrednom politikom, a ovo malo ljudi koji su ostali na ovim prostorima tjera ih se sa vlastitog ognjišta.

Ne daje nam se u zakup državno zemljište iz razloga što nam novoupisane površine u arkodu ne plaća Europska komisija nego bi nam to trebala plaćati RH iz nacionalne rezerve ili iz ionako tankog državnog proračuna.

Zbog toga su na snazi bezdušno kažnjavanje poljoprivrednika i izrada perverznih smicalica kako bi im se oduzelo što više sredstava koje im Europska komisija daje i izbaci što veći broj  povrsina iz arkoda. Jedne upišu, druge ispišu i kazne i na taj način drže sustav u ravnoteži .

Ovakva politika prema svojim poljoprivrednicima nije niti malo domoljubna niti ozbiljna ni državnička.

Novim pravilnikom o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta, 01.01.2020g biti će brisano 1/3 arkoda, točnije 340 000 ha. Kome je u interesu da poljoprivrednici budu usljed brisanja iz arkoda uskraćeni za potpore koje očekuju??

Novom uredbom o davanju šumskog zemljišta u zakup onemogućava se bilo koji oblik poljoprivredne djelatnosti na ovim prostorima.

Na krškim pašnjacima na dan 31.12.2018 po službenoj evidenciji ministarstva poljoprivrede, obitava 388 867 ovaca,56 853 goveda,5 730 konja,2 743 magarca,52 497 koza i 29 177 svinja. Ako to preračunamo u uvjetna grla onda dolazimo do brojke od  127 671 uvjetno grlo. Ako računamo 3,3 ha po uvjetnom grlu dolazimo do zaključka da bi na krškim pašnjacima trebalo biti upisano 421 314 ha poljoprivrednog zemljista. Nažalost, upisano je svega 72 400ha.Dakle nedostaje za upis 348 914 ha. Zašto se uskraćuje poljoprivrednicima direktan prihod od potpora???

Prilikom pregovora za sadašnje referentno razdoblje krški pašnjaci nisu nositelji izravnih potpora nego su potkategorija i svrstani su u trajne travnjake. Oni po svom reljefu i krajobrazu ne spadaju tu. Ne može ih se svrstavati jer se ni ne može obavljati ista poljoprivredna djelatnost kao na trajnim travnjacima. Krški prostor treba održavati zbog bioraznolikosti, erozije tla, toka podzemnih voda, eko sustava.

Druge zemlje članice poput Grčke, Cipra, Italije, Španjolske, Portugala, Francuske svrstale su svoje krške pašnjake kao posebne nositelje izravnih potpora. Te zemlje traže od Europske komisije da koeficijent iskoristivosti na tim prostorima bude 100%.Traže da sve sto se nalazi na pašnjaku bude prihvatljiva površina osim klisura i velikih stijena. Kod nas se svaki oblik niskog raslinja, grmolikih oblika, šibljaka izbacuje iz arkoda kao neprihvatljiva površina a u stvari je to prirodni i neizostavni dio reljefa krškog pašnjaka koji je prirodni i neophodni energetski kapacitet za prehranu stoke.

Ako se zaista želi napraviti kvalitetna nacionalna strategija ruralnog razvoja onda se poljoprivredna politika mora korjenito mijenjati uzimajući u obzir sve ovo o čemu smo pisali. Minstarstvo poljoprivrede i Vlada Republike Hrvatske imaju pune ruke posla ako zaista žele napraviti nešto pozitivno za hrvatsku poljoprivredu i za njene poljoprivrednike.

1 thought on “Projekt nacionalne strategije ne obuhvaća očekivanja poljoprivrednika”

  1. Prof.dr.sc. Jozo Rogošić

    Još prije 20 godina napisao sam knjigu “Gospodarenje mediteranskim prirodnim resursima”. U tom području se smatram vrlo kompetentnim. Inače kao Fullbright stipendista proveo sam na specijalizaciji na Utah State University i University of California, Davis na temu o gospodarenju prirodnim pašnjacima. Nešto sam i sadašnjoj ministrici poljoprivrede pričao o toj temi. Očekujem da me netko iz Ministarstva kontaktira na Email: jrogosic@unizd.hr

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top