Priopćenje za javnost

Udruga “Hrvatski krški pašnjaci” – udruga poljoprivrednika na područjima krških pašnjaka u Republici Hrvatskoj 

Priopćenje za javnost 

Zbog ogromne i dalekosežne važnosti strateške zaštite i sustavnog unapređenja poljoprivredne djelatnosti na područjima krških pašnjaka u našoj zemlji, pojavila se udruga “Hrvatski krški pašnjaci” kao udruga svih poljoprivrednih subjekata na područjima krških pašnjaka u Republici Hrvatskoj.

Pitanja koja zastupamo su od ključne životne i dugoročne gospodarske važnosti za opstanak i daljnje postojanje velikog broja poljoprivrednika i općenito stanovništva u 8 županija naše zemlje.

Udruga je prepoznala brojne probleme, nepotrebne i nepodnošljive teškoće, ozbiljnu izloženost sudbina ogromnog broja poljoprivrednika koji su suočeni sa slijedom gubitka svega.

U pitanju su izravne ugroze egzistencijalnog opstanka i postojanja stanovništva na velikim dijelovima ruralnih područja i lokalnih zajednica, koje su ionako na rubu održivosti i nestajanja.

Isto tako, postoji neskriveno ogorčenje i zaprepaštenje glede toga u kojoj mjeri opći sustav i odgovorne institicije ne prepoznaju težinu problema, važnost ovih resursa te nužnost postojanja pravednog regulatornog okvira koji je sukladan stvarnom stanju stvari.

Mogućnosti značajne poljoprivredne djelatnosti i proizvodnje vrhunske hrane na posve zdrav i ekološki način su gospodarski i socioekonomski prioritet koji ukupnoj turističkoj ponudi Hrvatske daje dodatni sinergijski učinak.

Tim više, jer se područja krških pašnjaka nalaze u neposrednoj blizini i kratkoj prometnoj vezi prema najvažnijim turističkim regijama, hotelskom, sustavu turističke logistike i brojnih restorana.

Najnovija službena anketa potrošača koju je nedavno provela Hrvatska gospodarska komora nepobitno dokazuje rastuću važnost uzgoja i sve veće dostupnosti domaće hrane ekološkog podrijetla.

Čak 84% ispitanika HGK-a je izrijekom izjavilo da je spremno na izdvajanje većeg novčanog iznosa isključivo radi osiguranja dostupsti domaće hrane vrhunske kvalitete. Time je među ostalim, ukazano na snažnu rastuću potrebu dostupnosti domaće hrane za našem tržištu.

Opći trend gospodarski najučinkovitijih i najkvalitetnijih europskih zemalja je u skorijem periodu dovršiti proces prelaska svojih poljoprivreda na potpuno ekološki način.

Određeni interesni čimbenici u našoj zemlji generiraju negativan trend, nazadak i ciljano rade plansku difamaciju ovih nastojanja.

Udruga pozdravlja učlanjenja i zahvaljuje na velikom izraženom interesu poljoprivrednika za ključna životna i gospodarska pitanja te ogroman razvojni potencijal područja krških pašnjaka.

Područja krških pašnjaka se nalaze u 8 hrvatskih županija; Ličko-senjskoj županiji, Karlovačkoj županiji, Primorsko-goranskoj županiji, Istarskoj županiji, Zadarskoj županiji, Šibensko-kninskoj županiji, Splitsko-dalmatinskoj županiji i Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Obuhvaćaju čak 44% teritorija naše zemlje.

Udruga je ustrojena, da pored tijela za suradnju sa znanstvenom zajednicom, ima županijske organizacije i zastupat će sve dijelove područja krških pašnjaka.

Strateško prepoznavanje dragocjenosti i posebne važnosti ovih resursa omogućeno je pristupanjem Europskoj uniji. Pri tome je trebalo težiti stalnom povećanju površina i pogodnosti.

Premda je posebno održavanje i zaštita ovih specifičnih regija krškog reljefa temeljna intencija stečevine EU-a, na područjima krških pašnjaka dokazano je zabilježen izuzetan rast goveda i stočarske proizvodnje. Broj goveda je uvelike uvećan i to na način da u ovom trenutku pojedine županije imaju 3-4 puta manje ucrtanog arkoda parcela krških pašnjaka, u odnosu na broj prisutnih goveda u tim županijama.

Pokazatelj je da veliki broj poljoprivrednika koji se bavi stočarstvom uopće nema upisan arkod za površine koje godinama održavaju, niti ostvaruju novčane potpore koje im pripadaju. Nasuprot tome, žive u krajnje teškim i nemogućim uvjetima, žrtvujući sve, radi održanja temeljne egzistencije i vlastitog djelovanja.

Neshvatljivo je da se protiv sudbina i opravdanih očekivanja tih ljudi, provodi ciljana interesna kampanja i sustavno šire dezinformacije.

Najnoviji dio regulatornog okvira izravno ugrožava tradicionalne djelatnosti i onemogućuje reguliranje životnih pitanja tih ljudi.

Rast broja goveda na površinama krških pašnjaka je među vrlo rijetkim kategorijama rasta u okviru sadašnje poljoprivredne proizvodnje, koja uglavnom bilježi negativne trendove.

Znanstveno je dokazano da je održavanje površina krških pašnjaka najpoželjnije napasivanjem govedima. Uostalom, unatrag dva stoljeća na istim je prostorima boravilo i desetak puta više goveda.

Prema tome, strateška je značajka institucija prepoznati ove velike mogućnosti razvoja i djelovanja. I u tom smislu djelovati smisleno i učinkovito.

Suprotno tome, zabilježen je ozbiljan nazadak i krajnje restriktivna regulatorna namjera. Najnoviji propisi uvelike otežavaju i dodatno pogoršavaju ionako teško stanje.

Umjesto da dodatno produbimo smisao i proširimo mogućnosti vlastite nacionalne poljoprivredne politike koristeći prednosti članstva unutar EU-a, na žalost, neki čimbenici u našem društvu, suprotno zdravom razumu, ogroman broj prostora u Republici Hrvatskoj, pretvaraju u prostore bez budućnosti.

Udruga će uskoro predstaviti javnosti prijedlog sadržajnog okvira i ključne odrednice poljoprivredne politike i prijedloge za reguliranje poljoprivredne djelatnosti na područjima krških pašnjaka.

Članovima, novim članovima, simpatizerima i suradnicima dostupne su službene internetske stranice, Facebook stranice, profil, e-mail adresa i mobiteli.

S poštovanjem,

Predsjednik Udruge
Ivan Tešija

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top